Các cụm từ hữu ích của Zambia ở Nyanja

(c) Amy Fowler / USAID
bởi Suzie Jones
Ngôn ngữ chính thức là tiếng Anh và được hiểu rộng rãi - tuy nhiên có 73 bộ lạc với 73 ngôn ngữ và nỗ lực sử dụng ngôn ngữ địa phương sẽ được đánh giá rất cao và khiến bạn tôn trọng!
Ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi nhất sau tiếng Anh là Nyanja và sau đây là một số cụm từ Nyanja hữu ích nhất.
Chào buổi sáng - Mwauka bwanji
Chào buổi chiều - Mwachoma bwanji
Bạn khỏe không? - Muli bwanji
Tôi ổn - Nili Bwino
Cảm ơn bạn - Zikomo
Vâng - Ấn
Không - Iyayi
Tôi không cần nó - Si ni funa
Nó có giá bao nhiêu? - Zingati?