New Brunswick
Tàu câu cá Shippagan (c) Rupert Parker Tôi đang ở lễ khai mạc Lễ hội hàn lâm lần thứ 53 tại Caraquet và tôi cảm thấy hơi khó chịu khi...
Cá voi lưng gù (c) wikidia / NOAA Thật đáng ngạc nhiên khi người ta có thể nhanh chóng nhận được các biệt ngữ của một hoạt động. Mười lăm...