Maldives
Năm tới hoặc lâu hơn sẽ là một thời gian bận rộn cho thương mại khách sạn ở Maldives. Một nhóm gồm 10 khách sạn mới sẽ mở cửa trong...
Khoảng 1800 năm trước, các thương nhân Ả Rập đã cho Maldives một biệt danh vẫn còn liên quan đến ngày nay: 'Đảo tiền'. Hồi đó, vỏ cowrie dồi dào...